NGN deadlines

Deadlines for Nygårdsnyt i 2019

NGN deadlines i 2019.