VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG

Som lejer skal du vedligeholde den indvendige del af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udleje-ren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt korrekt nyistandsat. Lejeren afholder udgifterne til nor-malistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde. 8 år og 4 mdr. (100 mdr.) Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse, fejlagtig brug, uforsvarlig adfærd eller fejlagtig vedligeholdelse

Læs Vedligeholdelseskataloget her.