FORSLAG OG IDEER FRA BEBOERWORKSHOP

BEBOERWORKSHOP NYGÅRDSPARKEN 26. NOVEMBER 2016

 

BOLIGER OM 10 ÅR

Nye elinstallationer og opsættelse af flere stikkontakter
Udskiftning af radiatorer
Slå lejligheder sammen for at få større lejligheder til børnefamilier (som ikke vil bo i højhus)
Kollektiv planlagt renovering af køkken og bad
Bedre isolering mod støj og kulde
Elevatorer skal gøres større og bedre
Fjern evt. gamle skakter i lavhusene
Lave lejlighederne op to date ved fraflytning
Ordne træværk, paneler og gulve ved fraflytning
Etabler evt. andelsboliger
Lave nye boliger på toppen af det eksisterende
Lyse farver og godt lys på lofter og i kældre
Alle boliger skal være handicapvenlige
Få egen tv-kanal med info og mulighed for at følge med i afdelingsmøder


UDEAREALER

En gårdmand til hver af de 4 områder  (ansvarsområder)
Skal haveholdet overtage dele af personalets opgaver?
Skab en god opholdsplads ved selskabslokalerne
Brug fagfolk til træfældning
Ny beplantning ved opgange i Højkær (lige numre og Dalkær)
Regelmæssig udskiftning af sand i sandkassen
Fremskyndelse af fældningsplan
Ny beplantning hvor der er fældet
Legepladser renoveres (bedre faciliteter til store og små børn)
Nye borde og bænke
Plante noget bag containerpladsen
Petanque-bane og andre faciliteter for voksne
Ansættelse af uddannet gartner


FACILITETER OG AKTIVITETER

Beboerlokaler på gadeniveau
Beboercafe
Legepladser med faldunderlag på hele pladsen
Kælke-ski-bakke (snekanon)
Skøjtebane om vinteren
Fodboldbane med belysning
Klatrevæg
Cykelbaner til bør
Nyttehaver
Borde og bænke på grønne arealer hvor vi tænker at placere børneaktiviteter
Understøtte klubaktiviteter og beboerklubber
Selskabslokaler i ét niveau
Billige selskabslokaler
Byttecenter-central
Årlig tivoli/Bakke-tur eller anden årlig fællesudflugt


TRYGHED

Mere belysning – ude som inde
Ingen mørke kroge
Mere lys på p-pladser
Mere lys i trappe og indgangspartier
Mere lys når man træder ud af elevatoren
Hjertestartere i boligområdet
Videoovervågning af p-pladser
Bedre adgangsveje til /fra p-pladser
Opmærksomhed på hvem der færdes i området
Opretning af fliser
Nabohjælp
Telefonkæder
Video-dørtelefon
Tryghed er sikkerhed for at kunne få hjælp f.eks. via en social vicevært
Lær din nabo at kende gennem gårdfester og beboeraktiviteter
Demensvenligt sted at bo –længst mulig i eget hjem


NABOSKAB OG BEBOERAKTIVITETER

Relationer mellem mennesker skaber tryghed, fællesskab og tolerance
Fællesskab giver mindre hærværk og et bedre beboerdemokrati
Kendskab til hinanden betyder at man tager mere hensyn til hinanden
Tager initiativ på en positiv måde – taler sammen
Initiativer til at skabe øget tryghed
Kommunikation og imødekommenhed  – tage godt imod nye beboere
Foredrag
Sociale aktiviteter
Ambassadører for bebyggelsen
Gøre det nemt for andre at deltage
Beboerkompetencer skal afklares (aktivering af disse f.eks. guitarspil, sange m.v.)
Godt naboskab er også os, der går hjem i dag og spreder det gode budskab
Madklub
Syng sammen
Snedkerhjælp


BÆREDYGTIGHED

Affaldssortering skal forbedres
Led-lys – udskift gamle armaturer/led-lys på fælles arealer
Køb evt. vejbelysning
Solceller i lavhuse og i højhus
Solceller ved garageanlæg
Vindturbiner i lavhusene
Udsugningsmotor