Ledende Ejendomsmester
Ricco Madsen

Arbejdsopgaver:
Arbejdsledelse
Ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse
Fra/Indflytningssyn

Driftskoordinator
Bettina Penak

Arbejdsopgaver:
Driftskoordinatoren har i samarbejde med ejendomsmesteren ansvaret for:
• Kvalitetssikring, forhandling og tilsyn med eksterne leverandører
• Kvalitetssikring af service-, renholdelse- og vedligeholdelsesniveau
• Bygningsgennemgang og udarbejdelse af vedligeholdelsesbudget
• Projektstyring af vedligeholdelsesarbejder
• Driftsmøder med afdelingsbestyrelsen, samt deltagelse i afdelingsmøder
• Effektuering af DV-planerne samt økonomien på konto 114, 115 og 116
• At sikre stabil og effektiv drift
• Forsikringssager
• At sikre, at forretningsgange, standarder og politikker følges.
• At være en naturlig del af ejendomskontoret, hvor der løftes i samlet flok

Servicekoordinator
Camilla Friis

Arbejdsopgaver:
Alle administrative opgaver og henvendelser fra beboerne.

Ejendomsfunktionær
Dan Larsen

Arbejdsopgaver:
Forfaldende funktionæropgaver
Fra- og Indflytningssyn
Serviceopgaver på fællesarealer og i forbindelse med fraflytninger

Ejendomsfunktionær
Ikke besat

Arbejdsopgaver:
Forefaldende gartner- og funktionæropgaver