BEBOERUNDERSØGELSE I NYGÅRDSPARKEN

I november 2016 blev der omdelt 477 spørgeskemaer til Nygårdsparkens beboere med henblik
på at undersøge beboernes oplevelser af at bo i Nygårdsparken og deres ønsker i forhold til
forbedringer af boligstandarden, vurdering af udearealer, de fælles faciliteter og beboernes
oplevelse af beboerservicen.

Beboerne fik ca. 14 dage til at svare på spørgeskemaerne. Efter deadline lå der 75 udfyldte
spørgeskemaer, som giver et godt grundlag for en dialog om, hvordan Nygårdsparken
skal udvikle sig i fremtiden.