SKAL VI RENOVERE?

NOVA 5 arkitekter er i gang med at udarbejde et renoveringsprojekt, som beboerne i Nygårdsparken på et tidspunkt skal tage stilling til. Ideerne går på at højhusene skal have en såkaldt klimaskærm, hvor man blandt andet ser på tætning/udskiftning af vinduer, altaninddækninger og kigger på om taget skal udskiftes. Det vil medvirke til at skabe et varmere indeklima uden træk, som flere beboere er plaget af i dag.

Der skal laves en bygningsmæssig gennemgang af både højhuse og lavhuse med henblik på energiforbedringer og fremtidssikring af byggeriet.

NOVA 5 er ved at undersøge om vi kan få økonomisk støtte fra Landsbyggefonden, der bl.a. giver støtte til nedslidte bygninger og friarealer. For at opnå støtte skal der foretages en masse undersøgelser og foreligge byggeteknisk dokumentation.

I en kommende renovering vil der bl.a.blive kigget på øget tilgængelighed til boligerne, så det bliver nemmere at bo i boligerne for gangbesværede, ældre og handicappede. Der vil blive set på sammenlægninger af lejligheder for at skabe et større udbud af boliger til forskellige familietyper. Der vil blive kigget på installationer, efterisolering, brandsikring, vinduer, radiatorer, tag m.v.