HVAD LAVER BESTYRELSEN?

 • Følger op på afdelingsmødets beslutninger
 • Indkalder til afdelingsmøder mv.
 • Bakker op om sociale initiativer i afdelingen
 • Laver forslag til afdelingsmødet om fx budget, husorden og istandsættelse
 • Er beboernes kontaktled til boligorganisationen og administrationen
 • Godkender boligafdelingens årsregnskab
 • Gennemgår årsberetningen på afdelingsmødet
 • Holder øje med livet i afdelingen
 • Varetager alle beboeres interesser

Hvordan arbejder bestyrelsen?

 • Mødes efter behov – fastsætter selv hvordan og hvor ofte
 • Fordeler opgaverne internt efter evner og interesser
 • Inddrager suppleanterne i bestyrelsens arbejde
 • Inddrager interesserede beboere i at løse opgaverne, når det er muligt
 • Har ikke noget formelt juridisk eller økonomisk ansvar
 • Har krav på nødvendig hjælp fra boligorganisationen og administrationen
  ( Læs mere om en afdelingsbestyrelse og hvordan den fungerer i praksis HER.  )