Repræsentantskabet

Repræsentantskabet (eller i nogle tilfælde generalforsamlingen) er boligorganisationens øverste myndighed. Det betyder, at repræsentantskabet har ansvar for boligorganisationens overordnede anliggender. Fx i forhold til økonomi, byggeri og valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet består af

 Post Navn Valgt pr.
Medlem Jan Kollemorten
Medlem Helle Jensen
Medlem Lone Winkler
Medlem Johnny Flindt
Medlem Carsten petersen
Medlem Eddie Nielsen
Medlem Mona Zanazanian
Medlem Jette Jspersen
Medlem Anne Hartvig
Medlem Jon Rønsholt
Medlem Bent Juncker
Medlem Dan Larsen
Kommunalt udpeget medlem Michael Buch Barnes

Alle beboere skal have mulighed for at følge med i hvad der drøftes og besluttes i den øverste myndighed, og derfor skal referater af møder være tilgængelige senest seks uger efter et møde.

Et repræsentantskab består af boligorganisationens bestyrelse samt mindst én repræsentant for hver afdeling i boligorganisationen.

Afdelingsrepræsentanter skal altid udgøre flertallet af medlemmerne i et repræsentantskab. Afdelingsrepræsentanterne vælges på afdelingsmødet blandt beboerne og myndige husstandsmedlemmer – afdelingsmødet kan dog overlade dette til afdelingsbestyrelsen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen består af alle beboere og personer på ventelisten, men det er kun beboere og myndige husstandsmedlemmer, der har stemmeret.

Personer på venteliste har blot adgang til og ret til at tale på generalforsamlingen.