NYGÅRDSPARKENS VISION

Nygårdsparken er et trygt boligområde med attraktive lejligheder tæt på København. Nygårdsparken opleves som en lille grøn oase i lokalsamfundet, hvor beboerne kender hinanden og er en del af et fællesskab.

Nygårdsparken blev bygget sidst i 1950 ́erne. Vi har derfor fokus på, at byggeriet følger med tiden og lever op til tidens nye krav. Vi ønsker at have attraktive lejligheder og at have beboere i alle aldre og fortsat at være et aktivt tilvalg for bl.a. børnefamilier. Vi ønsker at have mange forskellige typer af lejligheder til en rimelig husleje. Vi er et boligområde, der arbejder for et grønt miljø, og vi er optaget af ressourceforbrug og klimarigtige løsninger. Nygårdsparken skal være en attraktiv arbejdsplads for ansatte, og vi ønsker en effektiv og venlig beboerservice.

Vi lægger vægt på et godt naboskab, der bygger på tillid og god trivsel for den enkelte og for fællesskabet. Vi er optaget af, at beboerne tager ejerskab og føler ansvar for boligområdet. Derfor ønsker vi at have aktive beboere og et levende beboerdemokrati. I Nygårdsparken lægger vi vægt på god kommunikation, og at vi har et højt informations-niveau.

I Nygårdsparken skal der være gode rammer for at udvikle sociale fællesskaber, og vi ser beboeraktiviteter som en værdi i sig selv, men også som en forudsætning for at kunne skabe en god nabokontakt og gode netværk. Samtidig med at vi lægger vægt på fællesskabet, ønsker vi at give plads til forskellighed og at gøre det muligt at realisere individuelle løsninger.

Vi ser os selv som et boligområde, hvor vi passer på hinanden, og vi vil bidrage til at skabe et godt lokalområde.