AT BO I EN ALMEN BOLIG

Når du lejer en almen bolig, betaler du kun for det, du får. En almen bolig opføres og udlejes af boligorganisationer uden fortjeneste. Og det er din sikkerhed for en rimelig husleje, der fastsættes alene ud fra omkostningerne for drift og vedligeholdelse.

De almene boligorganisationer arbejder efter love og regler, der er vedtaget i Folketinget. Her er det vedtaget, at det er beboerne i de almene boliger, der bestemmer over afdelingen gennem regler om beboerdemokrati.

Som lejer i almen bolig har du rige muligheder for medbestemmelse og desuden ret til at lave omfattende forbedringer i dit hjem. Gennem beboerdemokrati og råderet har du vide rammer for indflydelse.

Du bestemmer
Beboerdemokratiet sikrer, at det er beboerne og deres demokratisk valgte bestyrelse, som sætter dagsordenen i afdelingen. Derfor har hver afdeling sin egen husorden med regler for fx indvendig vedligeholdelse og husdyr.

Råderetten er din vej til forbedringer i din egen bolig. Her har du mulighed for at flytte en væg, skifte køkkenet ud eller få nyt badeværelse. Og du kan få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Så længe ændringerne tager hensyn til boligens oprindelige karakter og er udført håndværks- og materialemæssigt korrekt, er det dig selv, der bestemmer. Husk dog at tale med ejendomsmesteren inden du går i gang.

Læs mere i BL’s pjece “At bo i en almen bolig”