UDVIKLING AF BEBOERDEMOKRATIET?

 

 1. HVORDAN TILTRÆKKER VI DE FRIVILLIGE?
 • Finde de gode argumenter, der kan motivere
 • Beskrive opgave/klub/engagement på en positiv, inspirerende og humoristisk måde
 • De frivillige får en aflønning eller belønning for deres indsats
 • Opsøge beboere når de lige er flyttet ind
 • Indkald og motivér ”provoker” på en kreativ og sjov måde
 • Halvårlig/kvartalsmæssig kalender med arrangementer
 • Frivillige skal ”prikke” til folks opmærksomhed
 • Der er behov for mere information om det, der sker
 • Bank på hos naboen, tag naboen med til møder
 • Accepter at folk har et forskelligt fokus
 • Det kræver en lydhør bestyrelse
 • Arranger nogle tema-møder
 • Lave en ”frivillig-liste” hvor beboeren kan tilbyde sin særlige kunnen
 • Beboeren melder sig til en opgave – ikke til en bestemt periode
 • Frivillige kunne tilbyde sig som ”besøgsven”, ”motionsven”, ”spiseven” etc.
 1. HVORDAN KAN AFDELINGSMØDERNE GØRES MERE INTERESSANTE?
 • Finde gode diskussionsemner til møderne
 • Oplyse om hvilke emner der skal til diskussion på mødet
 • Det bliver for personligt når folk går på talerstolen
 • Sørge for at tonen ikke er ubehagelig med er positiv
 • Dårlig tone skal stoppes
 • Alle skal opfordres til rummelighed, tolerance og respekt
 • Afdelingsmøderne er for lange – punkterne trækkes for langt ud
 • Lave lodtrækninger om noget folk kan vinde
 • Tema-møder fordelt over året – så beboermøder kan gennemføres med færre punkter
 • Sørge for at indlæg på afdelingsmøderne er korte
 • Arrangere underholdning i forbindelse med afdelingsmøderne
 • Live-streaming – og tage beboernes spørgsmål og forslag først
 • Flere målrettede informationer om f.eks. badeværelser
 • Servere mad før mødet
 • Lave temamøder om de emner som man erfaringsmæssigt ved trækker møderne ud
 1. KAN BESTYRELSEN BLIVE BEDRE TIL AT MOTIVERE OG AT INDDRAGE?
 • Ved at beskrive opgaverne indgående og medlevende
 • Bestyrelsen skal være bedre til at inddrage frivillige
 • Ved at stemme dørklokker og tale med beboerne
 • Ved at arrangere tema-møder
 • Bestyrelsen skal kunne rumme nye medlemmer
 • Vi har en god bestyrelse – men suppleanterne skal have mere info
 • Ved at arrangere spisning til møder
 • Bestyrelsesmedlemmerne skal hver især have et ansvarsområde
 • Hele bestyrelsen kunne være til stede i åbningstiden så der er mere viden samlet
 • Indkalde møder med særlig provokerende spørgsmål: (eks.)
 • ”Hvorfor er her så beskidt”?
 • ”Hvorfor er her så meget ukrudt”?

 1. HVORDAN ENGAGERER VI DE UNGE?
 • Lave et klubhus, som de selv er med til at bygge
 • Etablere en motor-crossbane
 • Arbejde i grupper kun for unge
 • Tage emner op der interesserer de unge
 • Tale til hinanden i øjenhøjde
 • Give dem ansvaret for forskellige ting
 • Lave arrangementer specielt for de unge
 • Lade de unge bestemme selv
 • De skal oplyses om, hvor stor indflydelse de har
 • Mange unge har kun interesse i deres fritidsinteresser
 • Bruge de sociale medier mere
 • Lave tema-møder via internettet
 • Have en hjemmeside der er aktuel og er opdateret
 • Pizza-møder og sms-kommunikation
 • Bruge mail, hjemmeside, Facebook, Instagram

 5. ER DER BRUG FOR MERE INFORMATION?

 • Der er brug for mere information
 • Mere information om aktiviteter der arbejdes med
 • Fortælle hvad status er på projekter m.v.
 • Ikke mere information om afdelingsmøde men om bestyrelsesarbejdet
 • Find balancen imellem ”tilstrækkelig info” og ”for meget info”
 • Relevant mængde information og altid om relevante emner
 • Nyhedsbreve hver anden måned
 • Man kan ”dræbe” gode ideer med for meget information
 • Vi skal ikke ”drukne” folk i information