RÅDERETSKATALOG

Loven om råderet fra juni 1993 tillader den enkelte lejer at forbedre og renovere bad, wc og køkkener, herunder at fjerne og opsætte skillevægge, hvis man ønsker et større køkken eller badeværelse. Det er også muligt for den enkelte selv at opsætte og betale f.eks. vandspa-rer, ekstra isolering, forsatsvinduer og termostatventiler og lignende.
Men der er nogle regler, der skal føl-ges. Først og fremmest skal de påtænkte forbedringer anmeldes til Ejendomskontoret. Når arbejdet er udført, skal boligselskabet besigtige og god-kende det færdige arbejde. Det skal indføjes i lejekontrakten, hvis man ønsker godtgørelse, når man flytter fra lejligheden.

Råderetskatalog kan læses her!