Bestyrelserne i Nygårdsparken

Nygårdsparken er et Alment Boligselskab der arbejder ud fra “Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.” samt “Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger”.
Ifølge Bekendtgørelse af lov om almen boliger m.v. skal organisationen være sammensat af et Repræsentantskab, en Organisationsbestyrelse og evt. en Afdelingsbestyrelse.
I Nygårdsparken har vi alle tre led, som hver især har forskellige opgaver og ansvar.

Disse opgaver og ansvar, samt hvem der sidder i hver af de 3 led, kan du læse mere om ved at klikke på et af linkene nedenfor.

Læs mere om Repræsentantskabet her!

Læs mere om Organisationsbestyrelsen her!

Læs mere om Afdelingsbestyrelsen her!