Spørgsmål og svar

Som lejer i Nygårdsparken kan du have mange spørgsmål om dine rettigheder og pligter. Derfor har Domea lavet en liste med svar på en lang række spørgsmål . Listen omfatter bl.a.:

  • Boligsøgning og venteliste Indflytning
  • Boligstøtte
  • Husleje
  • Forbrug
  • Reparationer og forbedringer Vedligeholdelse og råderet Love og regler
  • Bytte og fremleje
  • Opsigelse og fraflytning Klage

Læs mere på:

https://www.domea.dk/beboere/spoergsmaal-og-svar/