Kategori: Nyheder

Til brug for nyheder i NGP

Hvorfor tillader man bestyrelsen så meget bestemmelse

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Afdelingsbestyrelsens opgaver er grundlæggende beskrevet i loven. Det er de samme pligter og rettigheder som gælder for alle afdelingsbestyrelser i landet. Det betyder, at mange opgaver er de samme, hvad enten du bor i en boligafdeling i Haderslev eller Roskilde.

Nogle afdelinger er store, andre er små, nogle har grønne udearealer, andre har parkeringspladser, nogle har beboerhuse, og andre har haver. De fysiske forhold varierer fra sted til sted, ligesom mennesker og traditioner gør det.

Ideer til ændringer og forbedringer i afdelingen kommer som regel fra afdelingsbestyrelsen. Det er hér, diskussionerne starter, og det er ofte hér, ideer til fremme af afdelingens sociale liv fødes og modnes. Alle ideer bør drøftes grundigt i afdelingsbestyrelsen og diskuteres med administrationen, så visioner, lovgivning og økonomi hænger sammen.

Det er vigtigt, at afdelingen fremstår attraktiv for både nuværende og kommende beboere. Derfor bør I diskutere, hvad I vil. Hvad er den overordnede målsætning for jeres arbejde i den kommende tid? Er det at styrke det sociale liv? Er det at få gennemført nødvendige opretnings- og moderniseringsarbejder? Er det at få skabt børne- og ældrevenlige udearealer? Eller er det at få skabt et stort aktivitetsniveau blandt beboerne?

Når afdelingsbestyrelsen har besluttet sig for, hvilke målsætninger de vil arbejde hen imod, har afdelingen noget at styre efter og kan arbejde mere effektivt. Ellers kan afdelingsbestyrelsens arbejde komme til at bestå i at gennemgå den indkomne post og tage stilling til de sager, der tilfældigt dukker op.
Når afdelingsbestyrelsen har opstillet nogle politiske mål for afdelingen, kan målene diskuteres på afdelingsmødet og skabe grundlaget for afdelingens budget fremadrettet.

Et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde

Alle de mange opgaver, der skal løses af beboerdemokratiet, kræver et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde mellem administrationen, ejendomsfunktionærerne, organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen og afdelingens beboere.

Når du har sagt ja til at sidde i en afdelingsbestyrelse, kan du forvente at modtage hjælp og opbakning fra boligorganisationens administration. Det følger af, at boligorganisationens ledelse (den administrative ledelse og den valgte organisationsbestyrelse) i fællesskab skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i dens arbejde.

SMS service i Nygårdsparken

Vi har i Nygårdsparken fået en SMS service, hvilket betyder at Ejendomskontoret og Afdlingensbestyrelsen bedre, hurtigere og mere præcis, kan informere jer beboere omkring nedbrud, service på forskellige anlæg samt meget meget mere. 

Her kan du tilmelde og afmelde jeres mobilnumre i jeres husstand, så de rette mennesker modtager de vigtige beskeder.

 

Cykelparkering 2017

Vi arbejder stadig med forslaget om et anderledes parkeringssystem for cykler, barnevogne og el- scootere i højhusene. Vi vil ophæve det nuværende rum, tildele dem et rumnummer, og derefter fordele cyklerne, så rummene passer til cyklernes størrelse. Inden længe vil vi modtage to parkeringsstativer, som skal være prøveklud til vores nye cykel-parkeringssystem og danne beregningsgrundlag for det samlede projekt.

Disse to stativer kan hver holde 8 cykler. De er blevet monteret i Nykær nr. 30 i det store aflåste rum, man kommer ind i, når man går i kælderen.

Frit antennevalg

FRIT ANTENNEVALG

Efter et par uger med små udfald i tv-signalet har spørgsmålet om frit valg af tv-udbyder fundet vej til afdelingsbestyrelsen. Vi har på et
afdelingsmøde besluttet at Antenneforeningen Brøndby (AF86) skulle formidle os Tv og Internet. Deraf kommer bla. betaling til antenneanlægget via vores husleje, idet vi i begyndelsen jo skulle investere i al teknikken. Og som det nyest har vi jo også lige udskiftet udstyr til Internettet, så vi kunne få hurtigere og mere stabilt internet.
Men det står enhver frit for at vælge en anden udbyder af TV, man skal dog her, være opmærksom på at signalet ikke kan komme ind via
antennestikket. Vil man derfor have TV fra en anden udbyder, skal dette leveres via internettet eller via antenne/parabol. Vær her dog opmærksom på reglerne omkring opsætning af antenner og paraboler i vores Husordenskatalog.